Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsoarbetet i Skaraborg

Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg är en enhet inom Regionhälsan på Västra Götalandsregionen. Enheten har ett samlat ansvar för att främja befolkningens hälsa på uppdrag av östra hälso- och sjukvårdsnämnden som företräder invånarna i Skaraborg.

Folkhälsoarbetet sker i nära samverkan med kommunerna i Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund via samverkansavtal och överenskommelser. Enheten arbetar strategiskt och i samverkan med en rad parter både internt inom Västra götalandsregionen och med kommunerna, myndigheter, civilsamhället med flera. Det sker genom att samordna, bedriva och stärka regionala, delregionala och kommunala processer.

Skaraborgs folkhälsoarbete sker inom områden som bland annat handlar om fullföljda studier, psykisk hälsa, mat och rörelse, suicidprevention, medborgardialog och föräldrastöd. Enheten består av en enhetschef och 15 folkhälsostrateger placerade i respektive kommun i Skaraborg.

Folkhälsobokslut

Enheten har på uppdrag av östra hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram ett folkhälsobokslut för Skaraborg, det fungerar som vägledning för beslut om uppdrag och insatser som kan leda till framgångsrikt folkhälsoarbete 2021 och framåt. Bokslutet innehåller bland annat en överblick över skaraborgarnas hälsoläge, exempel på pågående delregionala insatser samt framtida utvecklingsområden.

Läs folkhälsobokslutet HÄR.

 

Film om folkhälsoarbetet i Skaraborg


Senast uppdaterad: 2021-03-11 15:31