Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsoarbetet i Skaraborg

I Skaraborg bedrivs ett aktivt folkhälsoarbete genom samverkan mellan region och kommuner. Målet är att påverka förutsättningarna för social hållbarhet och en god folkhälsa genom att förbättra människors livsvillkor och livsmiljö.

Friska barn, fullföljda studier, äldres hälsa och psykisk hälsa är de områden kommunerna och regionen kraftsamlar kring i Skaraborg, i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund. Utöver det bedrivs även annat Skaraborgsövergripande folkhälsoarbete.

Folkhälsoarbetet i Skaraborg (video)

Vartannat år anordnas folkhälsokonferenser runtom i Skaraborg på olika teman. Det är profession, civilsamhälle, politiker och olika samhällsaktörer som deltar.

Kommande folkhälsokonferens

2023 års folkhälsokonferens kommer att ske 6 oktober 2023 i Skövde. Mer information om tema kommer framöver.

Alla förstagångsföräldrar i Töreboda kommun och Södra Ryd i Skövde kommun erbjuds fem hembesök istället för två, sedan 2018. Hembesöken sker i samverkan mellan mödravård, barnhälsovård och familjestöd i kommunerna. Detta för att ge en ökad möjlighet till föräldrarna att stärka sin föräldraroll, bygga tillitsfulla relationer och skapa delaktighet hos båda föräldrarna. Föräldrar är experter på sina egna barn. Det är därför i första hand föräldrarnas och barnens behov som ska styra innehållet i samtalen vid hembesöken.

Här kan du läsa en forskningsartikel om föräldrarnas erfarenheter av utökade hembesök (frontiersin.org)

Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg har varit en del i ett utvecklingsarbete som genomförts på familjecentralen Symfoni i Södra Ryd. Utvecklingsarbetet har skett i samverkan mellan Folktandvården (Magnus Fällström, klinikchef Södra Ryd och Anita Alm, övertandläkare, Odontologie Doktor. Specialistkliniken för Pedodonti och Sjukhustandvård SkaS), vårdcentralens barnhälsovård (placerad på familjecentralen) och kommunens socialtjänst (ansvariga för den öppna verksamheten).

För att sprida arbetet som sker i Södra Ryd till fler familjecentraler i Skaraborg har en arbetsgrupp bildats som genomför dialogdagar.

För att följa arbetet i Södra Ryd har det genomförts en utvärdering i form av fenomenologisk forskning med intervjuer och fokusgrupper. Temat är samverkansmodellen mellan familjecentral och folktandvård för en jämlik hälsa.

Samverkansprojekt Folktandvården och familjecentralen i Södra Ryd, Skövde - Utvärdering efter fem år


Senast uppdaterad: 2023-04-14 13:14