Fem hembesök istället för två

Från och med maj 2018 erbjuds alla förstagångsföräldrar i Töreboda kommun och Södra Ryd i Skövde kommun, fem hembesök istället för två.

Hembesöken sker i samverkan mellan mödravård, barnhälsovård och familjestöd i kommunerna. Detta för att ge en ökad möjlighet till föräldrarna att stärka sin föräldraroll, bygga tillitsfulla relationer och skapa delaktighet hos båda föräldrarna. Föräldrar är experter på sina egna barn. Det är därför i första hand föräldrarnas och barnens behov som ska styra innehållet i samtalen vid hembesöken. 

Senast uppdaterad: 2018-12-17 14:12