Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsokonferenser i Skaraborg

Folkhälsokonferens 2021 - Tillit och delaktighet

Årets folkhälsokonferens anordnades digitalt via Zoom den 16:e april och drygt 200 personer deltog! Värdar var Folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg tillsammans med Grästorps kommun. Dagen blev mycket uppskattad och bjöd på spännande föreläsningar, intressanta panelsamtal, goda lokala exempel från Skaraborg samt frågestunder och välkomsttal – allt med tillit och delaktighet i fokus!

Folkhälsokonferens 2019 - Tillsammans eller samtidigt? 

Folkhälsokonferensen ”Tillsammans eller samtidigt?” ägde rum den 11 april i Gullspångs kommun.

Ann-Christin Erlandsson och Carina Gullberg, ordförande i folkhälsorådet respektive ordförande i kommunstyrelsen i Gullspångs kommun, inledde konferensen.

Thomas Andersson, professor på Högskolan i Skövde, om folkhälsoarbetets organisation.

Under dagen föreläste bland andra Thomas Andersson, professor på Högskolan i Skövde, om folkhälsoarbetets organisation. Folkhälsa är en komplex fråga som löper på bredden genom olika verksamheter, och för att lyckas behöver det komplexa förstås – inte förenklas.
Thomas Anderssons presentation

Morten Sager, lektor på Göteborgs universitet, pratade om evidensens många ansikten och utmaningarna i att basera insatser på bästa tillgängliga kunskap.
Morten Sagers presentation

Inger Hannu, enhetschef för Skaraborgsenheten och Jan Malmgren, förbundsdirektör på Skaraborgs kommunalförbund.

Inger Hannu, enhetschef för Skaraborgsenheten, och Jan Malmgren, förbundsdirektör på Skaraborgs kommunalförbund, reflekterade över konferensens tema och ledde in fortsättningen på ett av de kraftsamlingsområden som är gemensamma för folkhälsoarbetet i Skaraborg – förebyggande arbete mot övervikt och fetma hos barn.

Ifrån Gullspångs kommun hördes goda exempel ifrån arbetet med Utmanande avstamp samt fysisk aktivitet på Gullstensskolan.

Östra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gunilla Druve Jansson skickade avslutningsvis en hälsning till alla deltagare om vikten av fortsatt arbete för folkhälsan. Rundade av gjorde Elisabeth Olsson, kommunchef i Gullspångs kommun, samt Lisbeth Göthberg, kommunchef i Hjo kommun, som båda representerar strategigruppen för folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg.

Bildspel - Tillsammans eller samtidigt

Tidigare folkhälsokonferenser

2017, Skara: Engagemang och tillit
2016, Tidaholm: Social hållbarhet - att investera i människors hälsa ger flerfaldigt tillbaka
2015, Töreboda: Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte


Senast uppdaterad: 2021-05-12 17:39