Folkhälsokonferenser i Skaraborg

Folkhälsokonferens 2019 - save the date 11 april

Läs mer om 2019 års folkhälsokonferens här

Folkhälsokonferens 2018 - Det lilla barnets hälsa

”Det lilla barnets hälsa- vårt gemensamma ansvar” var rubriken på inspirationsdagen den 8 februari som arrangerades av avdelning folkhälsas Skaraborgsenhet tillsammans med Folktandvården. Dagen hölls på Gothia Science Park i Skövde. Syftet med dagen var att inspirera till samverkan mellan familjecentraler och Folktandvården.

Målgruppen var personer från familjecentraler, barnhälsovården och Folktandvården. Programmet bestod av goda exempel på hur samverkan mellan familjecentraler och Folktandvården ser ut runt om i Skaraborg, samt ett gästspel från familjecentralen Boda i Borås. Åhörarna fick även inspiration och information om sådant som de kan ha användning av i sitt arbete gällande normer, bemötande och bra material med mera.

Dagen rundades av med en workshop med diskussion kring samverkan och verksamhetsutveckling utifrån lokala förutsättningar. Ett 70-tal personer deltog under dagen.

Annica Thiger, tandsköterska, Folktandvården vid Rörstrand, Lidköping. Ett lyckat samarbete ”Hand i hand mot frisk tand”.

Folkhälsokonferens 2017 –  tema engagemang & tillit

Skaraborgsenhetens folkhälsokonferens 2017 hade temat ”Engagemang och Tillit” där frågor som hur samhället och den globala befolkningen mår samt de utmaningar som finns på lokal nivå togs upp. Inbjudna föreläsare var Staffan Landin, frilansjournalist, och Lena Langlet (SKL). Skara kommun var årets värd för konferensen vars deltagare var såväl ledande politiker som tjänstepersoner.

Inför konferensen togs det fram en film som visar exempel på det folkhälsoarbete som genomförs i Skaraborgs samtliga kommuner tillsammans med en lång rad av samverkansparter.

Vill du ta del av konferensens olika bildspel? Efter filmen nedan hittar du länkar till respektive presentation.

Presentationer som visades under konferensen

Elisabeth Rahmbergs presentation
Lena Langlets presentation

Senast uppdaterad: 2019-03-27 13:31