Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsopriset Skaraborg

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg har delat ut ett årligt folkhälsopris sedan 2007. Avsikten med folkhälsopriset är att stimulera till en aktiv samverkan mellan lokala aktörer inom folkhälso-området. Med lokala aktörer avses organisationer, föreningar, hälso- och sjukvården, tandvården, skolan samt övrig kommunal verksamhet. Syftet med samverkan ska vara att optimera resurser och att gränsöverskridande verka för en positiv hälsoutveckling hos invånarna i kommunen, patienter och/eller personal. Prissumman 2018 är 30 000 kronor. I år vill hälso- och sjukvårdsnämnden särskilt lyfta fram insatser som främjar psykisk hälsa på olika sätt.

Folkhälsopriset ska avse

  • Aktivt arbete för att förebygga att sjukdomar och skador uppkommer
  • Befolkningsinriktat arbete för att främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
  • Insatser som ökar individens möjlighet att själv kontrollera sin hälsa och möjlighet att förbättra den
  • Utveckling av metoder som mäter hälsa och hälsorelaterad livskvalitet

För att få nämndens folkhälsopris ska följande kriterier vara uppfyllda

  • Ansökan ska avse aktiviteter/insatser där samverkan sker mellan olika lokala aktörer
  • Aktiviteten ska ha ett tydligt syfte och mål
  • Resultat ska kunna visas i form av uppföljning/utvärdering
  • Aktiviteten/insatsen ska vara till nytta för andra och ska kunna genomföras även i andra kommuner i Skaraborg.

Ansökan om deltagande i pristävlingen ska vara insänd senast 8 oktober 2018, helst genom e-post hsn.ostra@vgregion.se eller med post till Diariet, Regionens Hus, 405 44 Göteborg. För att underlätta ansökningen kan bifogat formulär användas. Vid eventuella frågor kontakta Per Bjurén, tfn 010-4413643, 0708-87 56 63 eller via e-post per.bjuren@vgregion.se. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att ta beslut om folkhälsopriset i oktober. Prisutdelningen kommer att ske i samband med nämndens sammanträde i november.

2017- års pristagare 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden utlyste 2017-års folkhälsopris. 2017 vann Ungdomens Nykterhetsförbund Skaraborg, Trivselgerillan, folkhälsopriset. Läs om deras insats här

Senast uppdaterad: 2018-06-14 15:22