Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Friska barn i Skaraborg

Övervikt och fetma bland barn går att förebygga.

Friska barn i Skaraborg är ett arbete för att minska och förebygga övervikt och fetma bland barn. Vi vill med arbetet skapa miljöer runt barnen som gör det enkelt att göra hälsosamma val.

En skolflicka tar mat på en tallrik i matsalsbespisningen

Känsla för mat och prat

Känsla för mat och prat, är en ny webbutbildning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Den är i två avsnitt med föreläsningar och dialogfrågor. Utbildningen är kostnadsfri och ni kan använda den för samtlig personal i flera arbetsgrupper på en och samma gång för att öka samverkan.

Denna webbutbildning har i ett avsnitt, en föreläsning med livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius. Hon pratar om nya rön när det gäller kost. Konceptet erbjuder tre frågor att diskutera efter avsnittet, gärna i grupper.

I det andra avsnittet föreläser retorikkonsult Jonna Nyberg på temat ”Att förstå och göra sig förstådd”. Avsnittet avslutas med tre frågor som kan diskuteras i grupper.

Utbildningen vänder sig till kostpersonal, pedagoger, chefer, elevhälsa
och andra som jobbar med barn och unga.

barn är ute och rör på sig i solen

Mat och rörelse på familjecentraler

Mat och rörelse på familjecentraler är ett projekt som syftar till att öka rörelseförståelsen hos barn och grundlägga goda matvanor.

Samtlig personal på familjecentralerna i Skaraborg vidareutbildas i rörelseförståelse både praktiskt och teoretiskt. Rörelseförståelse är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Genom rörelseförståelse utvecklas färdigheter inte bara fysiskt – utan även socialt, psykiskt och idrottsligt.

Utbildningen tar också upp Västra Götalandsregionens Matkasse koncept som främjar hälsosamma matvanor.

Event riktade till barn och föräldrar kommer också att genomföras i samverkan med familjecentralerna för att stimulera till rörelse och främja hälsosamma matvanor.

Webbutbildning 1 - Föreläsning om kost, livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius.

Webbutbildning 2 - Föreläsning ”Att förstå och göra sig förstådd”, retorikkonsult Jonna Nyberg.

Kontakt

När det är dags att genomföra utbildningen eller vid frågor, välkommen att kontakta:

Karin Skagelin
Folkhälsostrateg
Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg
E-post: karin.skagelin@skara.se

Bakgrund

Andelen barn och unga som har övervikt är idag fler än någonsin tidigare. Övervikt och fetma påverkar både den fysiska och mentala hälsan negativt.
I Skaraborg kraftsamlar vi för att minska antalet barn och unga med fetma och övervikt.

I arbetet med kraftsamlingsområdet Friska barn i Skaraborg har det i olika samverkansworkshops som genomförts i kommuner i Skaraborg framkommit att vi tillsammans behöver bli bättre på att ha samma budskap ut till barn och föräldrar/vårdnadshavare oavsett vilken profession vi har. Det är därför vi tagit fram utbildningen Känsla för mat och prat.

Denna kraftsamling görs i samverkan mellan Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs kommunalförbund.


Senast uppdaterad: 2022-03-03 12:53