Bamselopp

Fokus låg på Bamseloppet, som hölls i olika tempo beroende på deltagarnas ålder. Det handlar om roliga hopp, spring- och rulluppgifter och många andra aktiviteter i syftet att främja fysisk aktivitet hos barn.

Läs mer om Bamselopp

Senast uppdaterad: 2018-03-19 08:32