Förskolebarn på väg

Elva kommuner har tidigare testat konceptet med lådcyklar och projekten har gett goda resultat. Bland annat har man sett att barnens kreativitet stimuleras när de åker ut och de får en ökad förståelse för hur man kan uppnå en hållbar livsstil i vardagen.

Läs mer om Förskolebarn på väg

Senast uppdaterad: 2018-06-03 00:06