Hållbar samhällsutveckling

IFK Trollhättan bedriver och utvecklar, genom detta projekt, det sociala arbetet i området genom att hålla en hög kvalité på både föreningens fotbollsdel och i föreningens organisationsarbete. Dessa insatser gynnar området samt är till stor betydelse för integrationsarbetet i Trollhättan Stad.

HSK verkar under Ung Fritid samt leds utav både IFK Trollhättans huvudstyrelse och Ung Fritid. De verkande inom projektet arbetar gemensamt med:

 - fotbollsfrågor

 - utåtriktat arbete med att informera om föreningens verksamhet och den svenska föreningsmodellen (ideellt arbete, värdegrundsarbete m.m.)

 - marknadsföring

 - arrangera aktiviteter inom föreningen

 - intern och extern föreningskommunikation

 - rekrytering och utbildning av ledare

 - samverkan med övriga föreningar i staden

 - administration

Läs mer om Hållbar samhällsutveckling

Senast uppdaterad: 2018-06-03 00:21