Hälsoäventyret

Via upplevelsepedagogik med fokus på delaktighet och bekräftelse ger vi barn och unga verktyg att bygga kunskap kring kropp och själ, värderingar och attityder, rörelse, mat och miljö.

Hälsoäventyret Vargen finns på Kungsladugårdsskolan. Rummet är specialinrett för att locka till upplevelser och fantasi. Hälsoäventyrsupplevelse erbjuds barn och unga i flera stadsdelar i Göteborg och har utvecklats av Västra Götalandsregionens metodutvecklingsenhet Hälsoäventyret Oasen Vara som startade 1993.

Läs mer om Hälsoäventyret

Senast uppdaterad: 2018-03-19 08:47