Hälsonavet

Samhällsaktörer i Noltorp och invånarna själva är med och formulerar villkoren och innehållet i Hälsonavet. Detta möjliggör delaktighet och medskapande och ökar chanserna för en varaktig och hållbar implementering. De olika aktörerna träffas tillsammans och diskuterar behov, aktiviteter och annat som kan bidra till att skapa en god hälsa och goda levnadsvanor i Noltorp. Tanken är att de ska inspirera andra, och att arbetet ska ge ringar på vattnet. Hälsonavet har utbildat fem Noltorpsambassadörer som har fått utbildning om levnadsvanor samt hur de ska prata vidare kring dessa med sin omgivning. På så sätt sprider man en viktig kunskap med hjälp av boende i området.

Läs mer om Hälsonavet

Senast uppdaterad: 2018-06-03 21:00