Hälsoskola för nyanlända

Hälsoskolan/Aktiv är en pedagogisk verksamhet som sedan tre år tillbaka sprider kunskap om hälsa och uppmuntrar till fysisk aktivitet.

Det erbjöds ett strukturerat grupprogram en gång i veckan vid totalt 16 tillfällen. Varje grupp består av runt 10 nyanlända flyktingar under etablering. En tolk översätter och vid varje tillfälle leder experter på olika hälsorelaterade ämnen grupperna. Återkommande teman är kost och sömn, reproduktiv hälsa och vanliga sjukdomar.

Hälsoskolan är ett beprövat koncept i flera regioner och landsting. Västra Götalandsregionen har gått ett steg längre och erbjuder nyanlända Hälsoskolan/Aktiv som en valbar del av den tvååriga etableringsplanen genom Arbetsförmedlingen.

Läs mer om Hälsoskola för nyanlända

Senast uppdaterad: 2018-03-19 08:45