High Five

High Five, idrott för alla kallas Rädda Barnens arbete för en idrott som är fri från mobbing, kränkningar och diskriminering.

Där de tillsammans med idrottsrörelsen jobbar för att idrotten ska innebära glädje och gemenskap för alla barn.

Hittills har de arbetat med drygt 300 föreningar att ta fram tydliga handlingsplaner för det förebyggande arbetet.

Läs mer om High Five

Senast uppdaterad: 2018-06-03 00:11