Larvs fritidshemsresa

Pedagogerna i Vara kommun ville uppmuntra barnen att vara ute och röra på sig och få frisk luft och intressera sig för olika idrotter. I stället för att bara få, så behövde eleverna aktivt medverka för att kunna genomföra belöningen som var en resa till hockey i Göteborg och en upplevelse på Universeum.

Senast uppdaterad: 2018-06-03 21:30