Mer fysisk aktivitet på schemat (Mölndal)

Den fysiska aktivitetens betydelse för kroppen, hjärnan och lärande samt vad teorier och hjärnforskning har att berätta om förhållandet mellan kroppen, rörelse och kognition.

Läs mer om Mer fysisk aktivitet på schemat

Senast uppdaterad: 2018-06-03 21:34