Rampen

Rampen är en ideell förening med mål att bryta utanförskap och minska segregation genom arenor där människor kan växa både i sig själva och tillsammans.

Fotbollsträningen två gånger i veckan har blivit ett sätt för bland annat nyanlända flickor att träffas och knyta kontakter.

De första träningarna hölls på Hvidtfeldska gymnasiet i februari. Man har sedan fortsatt med träningar utomhus.

Nu vill den ideella föreningen samla fler grupper som känner utanförskap.

Läs mer om Rampen

Senast uppdaterad: 2018-03-19 08:59