Tråvads fritids

Olika insatser har gjorts i Vara kommun för att öka hälsan, rörelseglädjen och självförtroendet hos eleverna. De har tränat på olika aktiviteter för att stärka vi- känslan, självförtroendet och självkänslan och elevinflytande hos varje elev. Arbetet som gjorts under våren avslutades med en resa till Camp Active.

Senast uppdaterad: 2018-06-03 22:44