Trivselprogrammet

Trivselprogrammet är ett program för aktivitet och inkludering i grundskolan med över 1350 medlemsskolor i Sverige, Norge och på Island. Med Trivselprogrammet ger vänliga och respektfulla trivselledare (från årskurs 3-9) de andra eleverna på skolan en möjlighet till ökad aktivitet och trygghet på rasterna.

I Sverige är nu ca 320 skolor med i programmet och nya tillkommer kontinuerligt!

Trivselprogrammets mål är att:

•Öka trivseln

•Främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna

•Bygga goda vänskapsrelationer

•Förebygga konflikter och mobbning

•Främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt

•Främja ökad aktivitet i undervisningen

Läs mer om Trivselprogrammet

Senast uppdaterad: 2018-04-08 22:06