Kraftsamling fullföljda studier

Nyheter Folkhälsa

Hög andel utbildade lärare och stor resurstilldelning gör Orust till en topprankad skolkommun. Orusts kommun ligger på andra plats bland landets 290 kommuner i 2018 års mätning av Bästa skolkommun, vilket är samma placering som året innan.

Fryshuset Väst har arbetat länge med unga som befinner sig i utanförskap och med unga som befinner sig i riskzonen för kriminalitet och i destruktiva miljöer. Det har dock saknats ett konkret våldsförebyggande arbetssätt och ett material som går att sprida och överföra till nya platser. Nu har Fryshuset Väst fått ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté för att bland annat ta fram ett metodmaterial med fokus på maskulinitetsnormer och en stödchatt för ungdomar som behöver tala om social oro, våld och kriminalitet.

Tidiga insatser i Tidaholm. 11 kommuner inom och utom regionen är samlade för att höra mer om arbetet med tidiga in… https://t.co/q1f6KksclR
Skaraborgsenheten arbetar med att utveckla medborgardialog och inflytande, här ett praktiskt exempel från Grästorps… https://t.co/0kgg7nzx3K