Aktuellt

Här informerar vi om aktuella händelser och nyheter som har koppling till kraftsamlingen.

Nyheter Folkhälsa

Hög andel utbildade lärare och stor resurstilldelning gör Orust till en topprankad skolkommun. Orusts kommun ligger på andra plats bland landets 290 kommuner i 2018 års mätning av Bästa skolkommun, vilket är samma placering som året innan.

Fryshuset Väst har arbetat länge med unga som befinner sig i utanförskap och med unga som befinner sig i riskzonen för kriminalitet och i destruktiva miljöer. Det har dock saknats ett konkret våldsförebyggande arbetssätt och ett material som går att sprida och överföra till nya platser. Nu har Fryshuset Väst fått ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté för att bland annat ta fram ett metodmaterial med fokus på maskulinitetsnormer och en stödchatt för ungdomar som behöver tala om social oro, våld och kriminalitet.

Elisabeth rahmberg Nordisk Samarbejde
⁦@elisabethrahmb1⁩ beskriver hur VGR arbetar med #kraftsamling fullföljda studier för ⁦@nordensk⁩ och bjuder upp ti… https://t.co/BXYcbrOouY
Folkhälsa Stortinget
RT @VGR_Folkhalsa: ⁦@Stortinget⁩ Sammanhanget mellan folkhälsa o skolprestation. Vänregionarbete presenteras för ⁦Nordiska Ministerrådet ⁦…
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31