Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konferens om språkutveckling och läsning för barn

Västra Götalandsregionen arbetar för att skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska minska och för att fler barn och unga ska fullfölja grund- och gymnasieskolan. Välkommen till en konferens om språkutveckling och läsning för barn upp till de tidiga skolåldrarna.

Läsförståelse och förmåga att kommunicera är grundläggande rättigheter, förutsättningar för fullföljda studier och en demokratisk utgångspunkt i ett modernt samhälle. Såväl läsfrämjande insatser som når alla barn som förebyggande och direkta åtgärder för dem som har språkförsening eller språkstörningar av olika slag är betydelsefulla. Arbetet behöver ske i samarbete och under denna dag vill vi lyfta det vi gör inom VGR:s verksamheter.

Du som deltar har möjlighet att påverka det fortsatta arbetet inom området, dess förutsättningar och inriktning – vi hoppas du vill vara med, dina erfarenheter och synpunkter är viktiga!

 • När: Onsdag 25 november 2020 kl. 9:30 – 16:00
 • Digital konferens: Länk skickas ut en vecka innan konferensdag
 • Länk till anmälan i Regionkalendern
 • Målgrupp: Inbjudan vänder sig till dig som arbetar med språkutveckling och läsning för barn upp till de tidiga skolåldrarna. Du är anställd i VGR eller inom VGR-finansierad verksamhet och arbetar t.ex. i barnhälsovården, mödrahälsovården,  med logopedi eller barnneuropsykiatri alternativt som läsfrämjande aktör/tjänsteperson inom kulturområdet i VGR.
 • Inbjudan

Innehåll under dagen

 • Kraftsamling fullföljda studier
 • Barns språkutveckling
 • Läsningens betydelse för språket
 • Verktyg i det främjande arbetet
 • Språk, tal och kommunikation – erfarenheter från barnhälsovården
 • Gruppdiskussioner, reflektion och medskick till beslutsfattare kring utmaningar och förutsättningar

Föreläsare

Under dagen föreläser bland annat Carmela Miniscalco Mattsson, universitetssjukhusöverlogoped & adjungerad professor i logopedi och Katti Hoflin, Kulturchef i VGR & Läsdelegationens ordförande.

Presentationer 

Kraftsamling fullföljda studier - språkutveckling och läsning

Läsdelegationen - The Swedish government constituted a free reading delegation

Läsfrämjande insatser i VGR

KomIgång online – för föräldrar till barn med kommunikativa svårigheter

Erfarenheter från barnhälsovården

Inte lika enkelt för alla – om typisk språkutveckling och språkstörning hos barn

 

Kontaktpersoner för frågor

Titti Walterum, Regional utveckling/Social hållbarhet titti.walterum@vgregion.se

Ylva Bryngelsson, Regional utveckling/Social hållbarhet ylva.bryngelsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-11-26 10:33