Dokument

Här finns kunskapsunderlag och dokument som arbetet för fullföljda studier bygger på.

Handlingsplan fullföljda studier

Handlingsplanen belyser de fem delområden Västra Götalandsregionen ska satsa tid och resurser på de närmsta åren.
Handlingsplan fullföljda studier, 2017-2020

Aktivitetsplan 2017 samt uppföljning och ny aktivitetslista

Aktivitetsplanen för 2017 är en sammanställning av insatser som pågår under året, de följs upp i det andra dokumentet "Sammanfatttning uppföljning aktivitetsplan". I det tredje dokumentet presenteras aktivitetslistan för 2017/2018

  1. Aktivitetsplan 2017
  2. Sammanfattning uppföljning aktivitetsplan 2017
  3. Aktivitetslista 2017/2018 - Handlingsplan fullföljda studier

Uppföljningsrapport fullföljda studier 2017

Den 17 oktober 2017 tog regionstyrelsen beslut om nedan uppföljningsrapport av kraftsamling fullföljda studier samt rekommendationer för prioritering 2018. 

Kunskapsunderlag

Här kan du läsa kunskapsunderlag som ligger till grund för vårt arbete.

Konferens - Kraftsamling för att unga ska klara skolan

Allt färre unga går klart skolan och det leder till utanförskap. Därför satsar Västra Götlandsregionen över 85 miljoner kronor på en rad olika projekt och aktiviteter för att vända den negativa trenden.

Med detta som bakgrund hölls i februari 2017 en konferens på Folkets Hus i Göteborg.
Läs om konferensen här

Efter konferensen sammanställdes följande dokumentation.
Läs dokumentationen från konferensen här