Dokument

Här finns kunskapsunderlag och dokument som arbetet för fullföljda studier bygger på.

Handlingsplan fullföljda studier

Handlingsplanen belyser de fem delområden Västra Götalandsregionen ska satsa tid och resurser på de närmsta åren.
Handlingsplan fullföljda studier, 2017-2020

Aktivitetslista

Aktivitetslistan innehåller beslutade/pågående insatser och utvecklingsarbeten för respektive år. 

Återrapport 

Folkhälsokommittén återrapporterar årligen till regionstyrelsen om arbetet kring handlingsplan fullföljda studier, samt föreslår rekommendationer för prioriterade områden nför kommande år. 

Kunskapsunderlag

Här kan du läsa kunskapsunderlag som ligger till grund för vårt arbete.

Folkhälsokommitténs årliga konferens kring fullföljda studier

Konferens 2018: Verktyg för komplexa utmaningar – Hur kan vi arbeta för fullföljda studier?” 

Konferens 2017: På väg - med gemensam kraft! 

Senast uppdaterad: 2018-12-11 13:13