Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fakta & statistik

Gymnasiebehörighet i Västra Götaland 2021

  • Trots pandemin består trenden med ökad andel behöriga till gymnasiet. 2021 var det 2886 elever som gick ur nian utan behörighet vilket motsvarar 15,2 % av årskullen, Det är en svag minskning jämfört med 2020.
  • Det finns stora resultatskillnader mellan kommunerna i Västra Götaland, från 34% obehöriga i någon kommun till ett par kommuner med cirka 100% måluppfyllnad.
  • Flickor når i större utsträckning behörighet till gymnasiet än pojkar, 13,7% av flickorna var obehöriga jämfört med 16,6% av pojkarna.
  • Statistiken visar att elever med högutbildade föräldrar i högre grad når behörighet, bland elever vars föräldrar har högst förgymnasial eller gymnasial utbildning var det 24,4% obehöriga jämfört med 7,7% bland dem med föräldrar med eftergymnasial utbildning.
  • Förutsättningarna för elever med utländsk bakgrund att lyckas i sina studier skiljer sig från elever med svensk bakgrund. 9,7% av eleverna med svensk bakgrund var obehöriga till gymnasiet medan siffrorna för elever med utländsk bakgrund födda i Sverige var 17,7% och för elever med utländsk bakgrund födda utomlands 39,3%.

Läs mer på Behörighet till gymnasieskolan (skolverket.se)

Grundskolan - Betygsstatistik (skolverket.se)

Kunskapsunderlag från VGR och samarbetsaktörer

Externa kunskapsunderlag

Statistiklänkar

Senast uppdaterad: 2023-01-23 14:18