Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fakta & statistik

År 2019 var det 3151 elever i Västra Götaland som gick ur grundskolan utan behörighet till gymnasiet vilket motsvarar 17% av avgångsklassen.

  • Den sedan slutet av 1990-talet nedåtgående trenden beträffande andelen behöriga till gymnasiet bland avgångsklasserna i åk 9 har 2018 brutits. Vårterminen 2017 var andelen behöriga avgångselever 81 procent i Västra Götaland och 2018 nästan 83 procent. 2019 var den exakt 83 procent.
  • Skillnaderna mellan pojkar och flickor har under de två senaste åren minskat till ett par procentenheter efter att andelen pojkar med gymnasiebehörighet ökat medan motsvarande andel bland flickor minskat något de senaste åren.
  • De inomregionala skillnaderna förefaller öka något under de senaste åren med lägst andelar behöriga i Fyrbodal och södra Sjuhäradsbygden och de högsta i Skaraborg och Göteborgsregionen.
  • Andelen behöriga bland icke nyanlända sjunker något under de senaste åren medan den är oförändrad bland nyanlända jämfört med 2018.
  • Skillnaderna mellan elever vars föräldrar har en låg respektive hög utbildningsnivå ökar något och trenden är nedåtgående för båda grupperna, mest uttalad för gruppen vars föräldrar har en låg utbildningsnivå.

Läs mer i rapporten Gymnasiebehörighet i Västra Götaland 2019 

Statistikrapporter

Länkar till mer statistikunderlag

Artiklar

 Rapporter

Senast uppdaterad: 2020-06-01 14:11