Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konferens - Fullföljda studier 2018

Folkhälsokommitténs ordförande Gunnel Adler tillsammans med folkhälsochef Elisabeth Rahmberg och Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson hälsade alla välkomna till konferensen.
Fotograf: Helena Kryssman

Den röda tråden genom årets folkhälsokonferens den 8 februari var ”Verktyg för komplexa utmaningar – Hur kan vi arbeta för fullföljda studier?” Det stora samarbetet Kraftsamling fullföljda studier där regionen, kommunerna, skolan och näringslivet med flera samarbetar för att våra elever ska gå ut skolan med godkända betyg är i full gång och nu gäller det att hitta konkreta verktyg för att fortsätta arbetet. Under konferensen fick deltagarna inspirerande föreläsningar och seminarier där olika verktyg och arbetssätt presenterades. Några menade att det är du själv som är det viktigaste verktyget för att leda utveckling och andra menade att det är nytänkande och samarbete i nya former som är nyckeln. 400 personer från regionen, kommuner, kommunalförbund och näringslivet var representerade.

Anna-Eva Lohe och Marie Kaufman från Next Stop You menade att för att leda utveckling så är du själv det viktigaste verktyget. Det finns fyra aspekter av välbefinnande och ditt eget välbefinnande är avgörande för att du ska lyckas leda utveckling. Så väl fysiskt, mentalt, emotionellt och spirituellt är av stor vikt. 

Tilläggsuppdrag för barns psykiska hälsa på vårdcentral

Ett pågående arbete inom kraftsamlingen för fullföljda studier är tilläggsuppdraget för barns psykiska hälsa på vårdcentral. Totalt 11 vårdcentraler i Västra Götaland är igång eller kommer att starta i år och har det utökade uppdraget med extra personalresurser på vårdcentralen för att ta hand om barn som lider av psykisk ohälsa.

Zophia Mellgren är projektledare för tilläggsuppdraget och säger att flera regionala medicinska riktlinjer pekar på primärvårdens ansvar för barn och ungas psykiska hälsa. Genom det utökade uppdraget får vårdcentralerna förutom fler psykologer på vårdcentralen många utbildningar och regelbunden fortbildning. Utvärderingar av uppdraget har genomförts i form av enkäter till både personal, patienter och närstående. 
”De flesta är väldigt nöjda och känner att de får den hjälp de behöver” säger Zophia Mellgren. Ångest och depression är de vanligaste diagnoserna bland de unga som sökt vårdcentralerna med tilläggsuppdraget, vi behöver bli bättre för att möta detta, säger Zophia."

IOP – en ny modell för samverkan

Ett av seminarierna under konferensen handlade om IOP - idéburet offentligt partnerskap, och hur vi kan skapa långsiktig samverkan. IOP är en ny modell av partnerskap där en eller flera parter kan ingå, både offentliga och från det civila samhället. 
”Varje IOP är unik och skrivs specifikt kring en verksamhet, det är ett nytt sätt att tänka och möjliggör samarbete kring flera parter, säger Martin Dohlsten”.

Helene Mellström berättade om ett väldigt lyckat exempel på en IOP 2015 som skrevs mellan sju olika parter bland annat Bräcke Diakoni, Göteborgs Stad och Rädda barnen där man under flyktingkrisen tillsammans arbetade för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 272 barn togs emot, 500 samtal av frivilliga psykologer genomfördes och 150 kontaktfamiljer skapades.

På frågan om det pågår någon IOP inom kraftsamlingen för fullföljda studier är svaret nej. Här ser Helene och Martin att en IOP som modell hade varit möjlig kring flera områden inom kraftsamlingen. 
”En IOP hade kunnat genomföras exempelvis när det handlar om att erbjuda läxläsning, driva skolor eller andra fritidsaktiviteter, säger Helene Mellström.” 

"Lika barn leka bäst men olika barn hittar på de bästa lekarna"

När Milad Mohammadi var 22 år gammal var han Sveriges yngsta jurist och statsvetare. 2016 startade han sin första skola, Järvaskolan i Kista, ett segregerat område där många av invånarna har utländsk bakgrund precis som Milad. Inför att skolan skulle starta gjorde Milad 110 hembesök till familjer som bodde i området för att lära känna familjerna och skapa sig en bild av barnens behov. ”Det var aldrig någon som tidigare hade ställt barnen den frågan, vad behöver just Du? säger Milad”:

Milad pratar om vikten att utnyttja skolans lokaler även efter skoldagens slut, exempelvis erbjuds alla elever gratis läxläsning via stiftelsen Läxhjälpen och fritidsaktiviteter från olika föreningar erbjuds flera dagar i veckan. Han menar att skolan har ett stort ansvar för barnens liv, inte enbart tiden då de är i skolan.

 "Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna" avslutar Milad sin föreläsning under applåder och stående ovationer från publiken. Han påpekar vikten av att våga tänka nytt och testa nya saker.

Gemensamma mål för en förbättrad hälsa

Ing-Marie Wieselgren från SKL pratade om hur var fjärde elev i varje klass riskerar att hamna i utanförskap och att minst 15 000 barn bor i hem där det förekommer våld. Hon menar att skolan är den främsta kompensatoriska faktorn för barn som inte har det bra hemma.

”Vi måste arbeta för en gemensam barn- och ungdomshälsa där elevhälsan och landstingen samarbetar, säger Ing-Marie. Det är inte barnen som ska behöva flytta på sig, vi bör flytta oss dit barnen finns, menar Ing-Marie”.

Denna slutsats går helt i linje med vad regionstyrelsen i höstas tog beslut om – att föreslå regeringen att låta Västra Götaland bli pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Just nu arbetar Västra Götalandsregionen vidare med förslaget och vi ser med spänning fram emot att se om en pilot kommer att kunna genomföras.

Presentationer som visades under dagen

Elisabeth Rahmberg - Grundbilder verktyg för fullföljda studier

Anna-Eva Lohe & Marie Kauffman - Du, det viktigaste verktyget

Hela Västra Götaland kraftsamlar kring Fullföljda studier

Ing-Marie Wieselgren -  Strategi för hälsa

Skolmodellen PALS

Delseminarium 1. Ökad rörelse för ökat lärande

Delseminarium 3. Barn och unga ska vara i skolan

Delseminarium 4. Ungas väg till jobb

Delseminarium 5. Föräldraskap är inte alltid så enkelt

Delseminarium 6. Rapportcirkel

Delseminarium 7. Barnets rättigheter

Delseminarium 8. Ny i klassen

Delseminarium 9. Hur använder vi kunskap för utveckling? Göran Henriksson

Delseminarium 10. Vad skapar studiemotivation

Delseminarium 12. IOP för hållbar samverkan

Delseminarium 13. Tillsammans för den psykiska hälsan

Kontakt 

Ylva Bryngelsson                                                           Maria Berhe
ylva.bryngelsson@vgregion.se                                  maria.berhe@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-10-13 15:46