Livsvillkor & levnadsvanor

Hur kan vi hjälpas åt för att i möten med familjer eller barn och unga identifiera riskfaktorer och istället erbjuda sammanhang som utvecklar? Med rätt stöd till barn och föräldrar med svår livssituation kan negativa mönster mellan generationerna brytas. 

– Vilka är de viktigaste människorna i ditt liv?
Ungdomarna berättar själva i filmen nedan.

Senast uppdaterad: 2018-01-31 16:26