Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga

Barn och unga rör sig för lite. Fysisk aktivitet främjar såväl fysisk som psykisk hälsa och minskar risken för många sjukdomar. Handlingsplan för ökad fysisk aktivitet kraftsamlar för att öka rörelsen hos våra barn och unga.

Handlingsplan 2019-2022

Den gemensamma handlingsplanen tydliggör vad Västra Götalandsregionen som organisation ska prioritera och göra konkret, i syfte att främja och öka fysisk aktivitet hos barn och unga i Västra Götaland. Handlingsplanen är antagen av regionstyrelsen.

Handlingsplan 2019-2022 fysisk aktivitet hos barn och unga

Nuläge

Nulägesrapporten visar förutsättningarna just nu för fysisk aktivitet för barn och unga. 

Fysisk aktivitet för barn och unga - En bild av nuläget

Fysisk aktivitet för barn och unga - kortversion

Vem berörs och involveras?

Arbetet leds av Koncernkontoret i samarbete med berörda verksamheter i Västra Götalandsregionen. Samverkan med andra aktörer i samhället är också en förutsättning för framgång. Som exempel kan nämnas kommuner, ideella sektorn, Västra Götalands idrottsförbund samt högskolor/nniversitet. Fysisk aktivitet är en stor fråga som kräver helhetssyn, där många aktörers gemensamma insatser är det som kan vända trenden.

Aktuellt

Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

Den 24 april anordnade vi ett forskarseminarium i Göteborg med tema barn och rörelse. Forskare och verksamhetsrepresentanter från bland annat Västra Götalandsregionen, kommuner, Västra Götalands idrottsförbund, ideella sektorn och akademin träffades för att föra dialog kring den fysiska aktivitetens betydelse för barns hälsa och lärande, och hur vi gemensamt kan få barn att röra på sig mer.

Annika Nilsson Gren

Regionutvecklare Folkhälsa
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-06-30 15:29