Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Pojke

I januari 2017 startade projektet "Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända". Projektets mål är att stärka den psykiska hälsan för målgruppen asylsökande och nyanlända genom att bland annat informera om hur de ska söka vård i Sverige. 

Projektgruppen består av personer med svensk sjukvårdslegitimation och hälsokommunikatörer. Hälsokommunikatörerna är personer med annan kulturell och språklig bakgrund än svensk. De arbetar tillsammans med målgruppen för att möta deras behov.

Läs mer om projektet här

Senast uppdaterad: 2018-01-02 14:23