Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

De får eleverna att prata om det svåra

Sara Hedin och Emma Nordelv arbetar med YAM.

Vart vänder man sig när man mår dåligt? Hur kan man hjälpa en kompis som är mobbad? Svåra frågor och tuffa känslor luftas när eleverna på Stöpenskolan i Skövde träffar fältsekreterarna Emma och Sara. Samtal som är livsnödvändiga, menar de båda.

Skolan öppnar för svåra frågor

YAM är ett program för att förebygga psykisk ohälsa och stress hos skolever som nu prövas i Skövde kommun. YAM står för Youth Aware of Mental Health och bygger på information och gruppövningar i klassrummet, som leds av personal med beteendevetenskaplig kompetens. Socialförvaltningen i Skövde erbjuder programmet i årskurs åtta. Skolorna har visat stort intresse för programmet, det är väl beprövat och fyller en viktig funktion. YAM uppfattas som ett bra komplement till den vanliga undervisningen, menar de båda socionomerna Emma Nordelv och Sara Hedin på Socialförvaltningen. De har precis avslutat YAM i klass 8 på Stöpenskolan. Vid fem tillfällen har de träffat eleverna för att diskutera hur man kan göra när man själv eller en kompis mår dåligt och vem man kan kontakta för att få stöd och hjälp. Träffarna har varit uppskattade och eleverna uttrycker lättnad över att få vägledning i svåra frågor. Sara Hedin menar att det finns ett stort behov bland många unga att prata om att må psykiskt dåligt.  
–Eleverna säger själva att de aldrig brukar prata om sånt här, säger hon.

Pratar om mobbning

Materialet bygger till stor del på gruppövningar och fallbeskrivningar. En kompis som står ensam på skolgården och som inte bjuds in till gemenskap i klassen, vad gör man för att hjälpa? Eleverna uppmanas att ge uttryck för sina tankar och känslor när de konfronteras med situationer som kan uppstå. Emma och Sara är noga med att betona att det alltid finns möjlighet att prata enskilt med någon av dem efter varje pass i klassen.  
–Vi är tydliga med att informera eleverna att de kan prata med oss om de har frågor, vi finns tillhands.

Viktigt med andra vuxna

–Skolan står inte rustad för den psykiska ohälsa vi ser bland eleverna idag, berättar rektor Kristin Benerdal. Många av mina kollegor upplever en frustration över att inte ha verktyg för att hjälpa, när en elev mår dåligt. Vi kan inte så många metoder. Vi tyckte det lät jättespännande när fältarbetarna presenterade YAM hos oss.

Det har gått två veckor sedan fem väldigt olika klasser på Stöpenskolan hade den sista träffen. Än kan man inte se några direkta effekter säger rektorn, men enligt en stor europeisk studie bland 11 000 skolelever har programmet god effekt på psykisk hälsa. 
–Vårt uppdrag är att undervisa, säger Kristin Benerdal. Men om inte eleverna mår bra, kan de inte ta till sig undervisningen. YAM och träffarna med objektiva vuxna, som inte betygssätter eller värderar vad eleverna säger, har varit värdefullt för oss.

Fakta YAM

Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. Utbildningen av YAM-instruktörer är finansierat av Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté.

De fem träffarna i YAM handlar om självhjälpsråd, stress och kriser, depression och självmordstankar, att hjälpa en vän som har det svårt samt vart man vänder sig för att be om råd när man mår dåligt.

Läs mer om YAM, Youth Aware og Mental Health på Karolinska Institutets webbplats här 

Senast uppdaterad: 2019-12-13 13:41