Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa och suicidprevention

Ett fotografi taget framifrån. En hand som håller en röd hjärtformad boll

En god psykisk hälsa är en förutsättning för god livskvalitet och ett fungerande vardagsliv. Motsatsen är psykisk ohälsa vars yttersta konsekvens är självmord. Var sjätte timme väljer en människa att sitt liv. Därför är det viktigt att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa, att arbeta förebyggande mot våld i nära relationer samt att intensifiera det suicidpreventiva arbetet.

De allra flesta barn och vuxna uppger att de har en god hälsa men många drabbas någon eller några gånger under livet av psykisk ohälsa. Den psykiska hälsa och ohälsan skiljer sig åt mellan grupper, kön och åldrar vilket gör den till en viktig folkhälsoutmaning. Ibland leder psykisk ohälsa till att människor till slut upplever att den enda lösningen är att ta sitt liv. Detta föregås oftast av en längre process vilket gör det möjligt för flera aktörer att längs vägen upptäcka och förhindra att processen fullföljs. Under 2017 tog 1189 personer i Sverige livet av sig. Av dessa var 841 män och 348 kvinnor. Psykisk hälsa, ohälsa, suicid och suicidprevention är en fråga för hela samhället att arbeta med.

Steg för livet

Var sjätte timme tar en människa i Sverige sitt liv. Du kan göra skillnad. Se den fem minuter långa filmen ”Steg för livet” 


För en människa som mår så dåligt att själva livet känns omöjligt att utstå spelar sjukvården en mycket viktig roll. Framförallt för att förebygga i ett tidigt skede, men också för att rädda liv i en akut situation eller hjälpa på vägen tillbaka efter ett suicidförsök. Men hur tillgänglig och högkvalitativ sjukvården än lyckas bli så kan den aldrig ersätta de mänskliga möten som sker i vår vardag. Möten där vi, var och en av oss, kan göra skillnad för medmänniskor som mår dåligt. För vänner, kollegor, familj, släktingar och bekanta som tänker på självmord.

Eftersom självmord fortfarande, tyvärr, är väldigt tabubelagt är det för de flesta av oss svårt att prata om. Det kan kännas så svårt att vi inte ens vågar närma oss en människa som mår dåligt. Därför behöver vi hjälpas åt för att bryta tystnaden kring en allt för vanlig dödsorsak.

Förhoppningen är att vi – du, jag och människor i vår omgivning – ska få redskap för att våga närma oss människor som mår dåligt. Att vi ska hjälpas åt att sprida kunskapen om hur vi kan hjälpa en människa som funderar på att avsluta sitt liv.
Läs mer om Steg för livet på deras hemsida. 

Hit kan du vända dig om du eller någon i din närhet mår dåligt

Så jobbar Västra Götalandsregionens beredning för folkhälsa och social hållbarhet med suicidprevention

Regionfullmäktige har antagit den nationella nollvisionen för suicid. I väntan på att den länsgemensamma handlingsplanen ska beslutas genomför beredningen för folkhälsa och social hållbarhet ett antal aktiviteter under året. För hösten 2020 planeras bland annat följande aktiviteter:

  • Utbildning av instuktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa

  • Nätverksträff för instruktörer inom metoderna Första hjälpen till psykisk hälsa (MFHA) och Youth Aware of Mental health (YAM)
  • Uppmärksamma den internationella suicidpreventiva dagen den 10 september och Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet har beviljat projektmedel till Medborgarskolan för att föreningar, grupper eller ideella sammanslutningar i Västra Götalands län ska utbildas i Våga Fråga. Våga fråga är en utbildning som Suicide Zero tagit fram. Den ger kunskap om att upptäcka psykisk ohälsa, varningssignaler för kommande suicid och verktyg för hur man kan bemöta och hantera en medmänniska som mår psykiskt dåligt, eller som visar sig ha tankar om att ta sitt liv.

Tjejjouren Väst får ett verksamhetsbidrag av beredningen. Detta bidrag ska ge möjlighet för föreningen att teckna samarbetsavtal med kommunerna i Västra Götaland. För tillfället har 20 kommuner ingått avtal.
Läs mer om Tjejjouren Väst här.

Litteraturstudien Döden i livet och livet i döden beskriver förutsättningar för en befolkningsinriktad suicidprevention. Läs Döden i livet och livet i döden här.

Agneta Eriksson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lars Paulsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-06-01 14:17