Regional utvecklingsplan för barn‐ och ungdomspsykiatrin

Barn

Den regionala utvecklingsplanen för barn‐ och ungdomspsykiatri (BUP‐RUP) i Västra Götalandsregionen syftar till att utgöra underlag för strategiska utvecklingsområden inom den specialiserade barn‐ och ungdomspsykiatrin i VGR för förbättrade vård och stödinsatser till barn och ungdomar med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare. 

Läs den regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatri här

Senast uppdaterad: 2017-12-18 16:01