Ungas psykiska hälsa - tilläggsuppdrag på vårdcentral

Ungdomar

I varje vårdcentrals grunduppdrag ingår det att göra en första bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga vad gäller symtombild, svårighetsgrad och behov av insatser samt erbjuda nödvändig behandling på primärvårdsnivå. Om insatserna på den ordinarie vårdscentralen inte skulle räcka till deltar nu flera vårdcentraler i Västra Götaland i ett pilotprojekt med extra resurser att särskilt ta hand om barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 6 år till och med dagen då personen fyller 18 år.

Läs mer om tilläggsuppdraget ungas psykiska hälsa här

Senast uppdaterad: 2018-01-02 14:25