Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvecklingsarbeten och projekt

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) ett antal olika utvecklingsarbeten och projekt på gång. Läs mer om projekten och ta del av olika rapporter nedan.

En Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa

Just nu pågår arbetet med projektet En Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa. Projektets syfte är att nå en mer jämlik och tillgänglig vård för barn och unga (6-18 år) med psykisk ohälsa, och att göra detta genom ökad samverkan mellan primärvård, skola och socialtjänst. En behovsanalys har därför genomförts genom arbete i fyra pilotområden i Västra Götaland under hösten 2019. Under våren 2020 pågår nu ett arbete med att konkretisera och testa identifierade förslag och idéer för att stärka samverkan, och under hösten 2020 förväntas projektet kunna presentera sin slutrapport.

KIPA-projektet

Utifrån regeringsbeslut i december 2015 om tillfälligt stöd, för att hantera flyktingsituationen, har Västra Götalandsregionen beslutat att satsa på kompetenshöjande insatser för personal på asyl- och anläggningsboende genom KIPA-projeketet. 

Peer support

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. Deras arbete utgår ifrån stöd till brukare/patienter baserat på egna- och brukarrörelsens erfarenheter av återhämtning, egenmaktsutveckling och minskat självstigma. Projektets syfte har varit att både ta fram och genomföra utbildning av brukare, brukarorganisationer och verksamheter i metoden. 

Somatisk vård för personer med långvarig psykisk sjukdom

Ett regionalt projekt har genomförts under 2016/17 med syftet att kartlägga organisatoriska samt individuella hinder och förutsättningar för tillgång till somatisk hälso- och sjukvård för personer med psykisk och somatisk sjukdom; från patienters, närståendes och vårdgivares perspektiv.

Läs mer om projekten

Läs mer om alla projekt och ta del av rapporterna här

Senast uppdaterad: 2020-05-15 09:23