Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sociala investeringar

Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av regionutvecklingsnämnden och arbetet är regiongemensamt.

Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas eller utvecklas som förbättrar förutsättningarna för barn och unga i Västra Götaland. Insatserna genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionens och kommunernas verksamheter.

Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas generera ett bättre utfall för målgruppen barn och kostnadsminskning hos aktörerna.

Varje investering ska följas upp utifrån det i ansökan beskrivna syftet och förväntade effekter. Projektledaren ansvarar för att uppföljningen genomförs. Stöd i uppföljning och utvärdering lämnas av VGR.

Ansök om medel för sociala investeringar

Inriktning och innehåll för Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel 

Pågående sociala investeringar

Senast uppdaterad: 2020-06-01 11:14