Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Family Check-Up – ett stöd till föräldrar och barn

Family Check-Up (FCU) är en styrkebaserad insats som vänder sig till föräldrar med barn mellan 2-17 år. Den minskar barns beteendeproblem genom att stärka förälderns strategier och ledarskap i familjen. FCU innehåller en kartläggning som tydliggör familjens styrkor och utvecklingsområden och som motiverar och ökar familjens engagemang. Tillsammans sätter man upp mål som möter upp varje familjs unika behov.

FCU förser föräldrar med de verktyg de behöver för att effektivt möta barnets beteende och bygga starka och positiva familjerelationer. FCU riktar in sig på varje familjs specifika behov och styrkor. Behandlarna använder tekniken Motiverande samtal (MI) för att hjälpa föräldrarna identifiera saker de kan förändra för att förbättra sin relation med sina barn vilket främjar barns positiva beteende.

Det första steget är ett möte för att skapa relation, utbyta information och överlämna enkäter. Det andra steget består av en familjeobservation och enkäter. Det sista steget är en feedbacksession där behandlaren och familjen träffas för en återgivning och ett samtal kring resultaten av familjens kartläggning.

En skräddarsydd modell av insatser

Mot bakgrund av kartläggningen skräddarsys en meny med möjliga alternativ till insatser utifrån familjens behov. Behandlaren och föräldrarna bestämmer i samarbete vilka alternativ som är optimala för familjen efter feedbacksessionen. Insatserna kan till exempel innebära Föräldraskap i Vardagen, som är ett individuellt föräldraträningsprogram, föräldraträning i grupp, insatser från skola, socialtjänst eller hälsovård. Föräldern och behandlaren beslutar tillsammans vilka alternativ som passar familjen bäst. I vissa fall kan insatserna behöva kompletteras med fokus på förälderns situation som t ex depression, missbruk eller utmaningar i samarbetet med den andra föräldern. 

Med Family Check-up kan negativa mönster brytas

Forskning med åtskilliga studier har under 30 år visat att FCU har effekt. I Göteborg genomfördes en forskningsstudie där man under åren 2011-2013 rekryterade 231 familjer som sedan följts upp under tre år. Kortfattat visar resultaten från studien att de familjer som deltagit i Family Check-up fick minskat utagerade beteende hos sina barn, minskade uppmärksamhetsproblem, trotsbeteende och impulsivitet. Utvärderingen visade också på en ökad värme och minskning av konflikt i familjerna. Dessa resultat håller även över tid då föräldrar efter tre år uppger att det positiva förändringsresultatet håller i sig.

Läs mer om Family Check-up här

Kontaktuppgifter

Jenny Thunberg - Tf Enhetschef/Projektledare
Tel. 0705-43 55 80, 031-346 06 15
jenny.thunberg@vgregion.se

Närhälsans utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa -
Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa är en enhet inom Närhälsan som arbetar med implementeringsstöd, metodutveckling, utbildning och forskning. Enheten bidrar med kunskap om modeller som förebygger och minskar barn och ungas psykiska ohälsa.

Senast uppdaterad: 2017-10-06 10:20