Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga

Barn och unga rör sig för lite. Fysisk aktivitet främjar såväl fysisk som psykisk hälsa och minskar risken för många sjukdomar. Handlingsplan för ökad fysisk aktivitet kraftsamlar för att öka rörelsen hos våra barn och unga.

Handlingsplan 2019-2022

Den gemensamma handlingsplanen tydliggör vad Västra Götalandsregionen som organisation ska prioritera och göra konkret, i syfte att främja och öka fysisk aktivitet hos barn och unga i Västra Götaland. Handlingsplanen är antagen av regionstyrelsen.

Handlingsplan 2019-2022 fysisk aktivitet hos barn och unga

Digital aktivitetskatalog

På uppdrag av Västra Götalandsregionen så har detta projekt som avsikt att utforma en prototyp för en digital aktivitetskatalog som syftar till att förenkla för regionens invånare att hitta aktivitet utifrån intresse och på egen hand, utifrån offentlig, privat och ideell regi. Aktivitetskatalogen ska vara lättillgänglig och attraktiv för alla, med särskilt fokus på barn och unga, personer med utländsk bakgrund, personer med olika funktionsnedsättningar samt personer som annars är ovana att söka på internet.

Digital aktivitetskatalog

Slutrapport - digital aktivitetskatalog

Presentation - digital aktivitetskatalog

Nuläge

Nulägesrapporten visar förutsättningarna just nu för fysisk aktivitet för barn och unga. 

Fysisk aktivitet för barn och unga - En bild av nuläget

Fysisk aktivitet för barn och unga - kortversion

Vem berörs och involveras?

Arbetet leds av Koncernkontoret i samarbete med berörda verksamheter i Västra Götalandsregionen. Samverkan med andra aktörer i samhället är också en förutsättning för framgång. Som exempel kan nämnas kommuner, ideella sektorn, Västra Götalands idrottsförbund samt högskolor/nniversitet. Fysisk aktivitet är en stor fråga som kräver helhetssyn, där många aktörers gemensamma insatser är det som kan vända trenden.

Senast uppdaterad: 2023-05-25 10:14