Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Situationen för nyanlända barn i Göteborgsregionen

Hur upplever personal som regelbundet träffar nyanlända barn att det går för dem? Och hur kan socialtjänsten arbeta för att möta barnens och familjernas behov? Det är några av frågorna som tas upp i en ny rapport om nyanlända barn som bor med sina föräldrar och som har uppehållstillstånd.

Rapporten bygger på en kartläggning som genomförts av FoU i Väst/GR där man intervjuat företrädare för bland annat socialtjänst, skola, etablerings- och integrationsverksamheter, fritidssektorn, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer, Arbetsförmedlingen, Polisen, Migrationsverket och ett fåtal nyanlända föräldrar. Kartläggningen omfattar barn som bor i familj, men inte ensamkommande barn och ungdomar.

Svårt med boende

Av rapporten framgår att det i de flesta kommuner är svårt att hitta bostäder till nyanlända. Familjerna kan behöva bo i temporära lösningar innan de får en lägenhet, vilket leder till otrygghet. Även trångboddhet är ett problem. När socialtjänsten får in orosanmälningar som rör nyanlända barn i familj så handlar det ofta om boendesituationen. 

Skolan har en viktig roll

Precis som för alla barn är skolan viktig för nyanlända. Den övergripande bilden som framträder i rapporten är att skolgången fungerar väl men många av barnen har behövt byta skola flera gånger på grund av att de har flyttat från ett asylboende till ett annat. Av intervjuerna framgår att personalen i skolan ibland upplever att det kan vara svårt att få till en bra dialog med föräldrarna, framför allt på grund av språksvårigheter men också utifrån att det svenska skolsystemet skiljer sig från hur det ser ut i många andra länder.

Rapporten innehåller en rad förslag till arbetssätt och insatser inom det sociala området och goda exempel på hur kommunala verksamheter i Göteborgsregionen arbetar med nyanlända idag.

Läs rapporten här

Här kan du läsa rapporten: Situationen för nyanlända barn i familj – med fokus på sociala frågor och socialtjänstens roll.

Senast uppdaterad: 2023-01-23 14:24