Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Skolmodellen PALS – en insats för skolor för att främja en god psykisk hälsa hos barn och unga

Situationen i dagens skola tyder på att det finns behov av ett mer systematiskt arbete för att skapa en god inlärningsmiljö där eleverna trivs och känner sig trygga. Det går att förebygga och minska oro, bråk, konflikter och annat utmanande beteende. Eleverna ska ha goda möjligheter till utveckling och inlärning i sin skolmiljö.

PALS är en skolomfattande och evidensbaserad modell som utvecklar och bygger en god lärandemiljö för alla elever, personal och föräldrar genom positiva handlingar och delaktighet. En trygg lärandemiljö kännetecknas av tydliga förväntningar på kunskapsmål, positivt beteende och sociala färdigheter.

När skolans medarbetare arbetar med PALS lägger de stor vikt vid att skapa goda relationer, uppmuntra positivt beteende och ha bra rutiner i klassrum och gemensamma utrymmen. Det bidrar till att skolpersonalen blir mer proaktiv och förebygger att konflikter och problem uppstår.

Innehållet i PALS-modellen

I PALS-modellen arbetar all personal på skolan systematiskt med:

  • Förhållningssätt, bemötande och samsyn i personalgruppen
  • Goda relationer mellan eleverna samt mellan elever och personal
  • Att fastställa regler på skolans olika områden som blir tydliga för alla
  • En gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende
  • Problemlösning och konflikthantering
  • Samarbete med föräldrar

PALS i forskningen

Under de senaste tio åren har det bedrivits forskning på effekterna av PALS i norska skolor. I korthet visar resultaten därifrån att PALS har en positiv effekt på elevernas beteendeproblem och studiemiljön i klassrummet.

Alla former av beteendeproblem minskade i högre grad på PALS-skolorna än på andra skolor. I PALS-skolorna fanns också en högre grad av inkludering av elever i behov av stöd.

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa implementerar PALS i Västra Götalandsregionen. Det innebär att Utvecklingscentrum erbjuder kommuner att utbilda egna PALS-instruktörer som i sin tur utbildar och handleder en eller flera skolor i sin kommun. Sedan flera år tillbaka samarbetar Utvecklingscentrum med NUBU; Nasjonalt utkiklingscenter for barn og unge i Oslo, Norge. Tillsammans med NUBU och andra nordiska parter sker en kontinuerlig utveckling av modellen. 

Kontaktuppgifter

Åsa Wallentin
Socionom, Utvecklingsledare
Telefon: 0705-595440
asa.wallentin@vgregion.se

Ebba-Lisa Eckerdal
Socionom, Utvecklingsledare
Telefon: 072-1784177
ebba-lisa.eckerdal@vgregion.se

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa är en enhet inom Regionhälsan som arbetar med implementeringsstöd, metodutveckling, utbildning, handledning och kvalitetssäkring. Enheten bidrar med kunskap om modeller som förebygger och minskar barn och ungas psykiska ohälsa. Läs mer här: Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Senast uppdaterad: 2022-01-28 09:04