Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bättre folkhälsa genom skolframgång

Bättre folkhälsa genom skolframgång är ett projekt som handlar om att öka närvaron i grundskolan vilket på sikt leder till bättre folkhälsa.

Skolan har en viktig roll för bättre folkhälsa 

En lyckad skolgång ger elever bättre förutsättningar att välja sin framtid, känna delaktighet i samhället och förstå betydelsen av god hälsa. Därför spelar skolan en viktig roll för att alla elever ska få samma möjligheter i framtiden. För att långsiktigt skapa bättre folkhälsa är det dessutom grundläggande att skolpersonal får en chans att arbeta förebyggande med elevhälsan. Därför är vår utgångspunkt inom projektet att fler elever ska gå till skolan, för att fler elever ska få tillgång till bland annat hälsofrämjande kunskaper. Genom det här projektet hoppas vi kunna bidra till att jämna ut skillnader i skolnärvaro, hälsa och livsvillkor i Sverige.      

Digitalt närvaroverktyg

Vi på Göteborgs Stad samarbetar med andra aktörer i projektet för att tillsammans ta fram ett digitalt närvaroverktyg som skolpersonal kan använda. Vi tar fram verktyget med hjälp av kunskaper och forskning som finns för närvaroarbetet i grundskolan och dessa kopplar vi sedan ihop med olika informationskällor från lärarnas dagliga närvarorapportering. När närvaroverktyget är redo kommer lärare och annan skolpersonal att få vara med och testa det och ge återkoppling till oss. På så vis får de vara med och utveckla verktyget och vi kan ta fram ett användarvänligt verktyg. Vår förhoppning är att verktyget kommer att underlätta för lärare i deras dagliga närvaroarbete, öka närvaron i skolan och på sikt leda till bättre folkhälsa.

Läs mer om projektet här

Ett samverkansprojekt med flera samarbetspartner

Projektet är ett samverkansprojekt mellan aktörer inom forskning, offentlig- och privat sektor. Samarbetspartnerna är: Institutet för framtidsstudier, Sveriges kommuner och landsting, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Göteborgs Stads intraservice, Västra Götalandsregionens enhet för samhällsanalys, Ivbar Institute AB, Göteborgs universitet, Sahlgrenska, utbildningsförvaltningen och Ping Pong AB. Projektet är ett samverkansprojekt med ekonomiskt stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, som är placerad under Näringsdepartementet.

En rad olika discipliner såsom folkhälsa, psykisk hälsa, maskinteknik, epidemiologi, pedagogik och statistik finns representerade i projektet och bidrar med kunskap och erfarenheter. 

Vi samverkar med Social resursförvaltning.

Foto: Lo Birgersson

Kontakta oss gärna för mer information

Sara Näsström - Projektledare - GÖTEBORGS STAD Grundskoleförvaltningen
sara.nasstrom@grundskola.goteborg.se
Telefon: 031-367 4017

Senast uppdaterad: 2017-11-17 13:53