Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsplattform för barn och ungas hälsa och livsvillkor

Forskningsplattformen arbetar med att i seminarieform diskutera frågeställningen - Hur kan vi bidra till samhällets förmåga att stötta barn och ungas utveckling för att minska ojämlikhet i hälsa och livsvillkor?

Forskningsplattformen syftar till;

  • att samla forskare och praktiker i Västra Götaland kring området barn och ungas förutsättningar för hälsa och utbildning
  • att samla och kommunicera kunskap kring delområdena i Västra Götalandsregionens handlingsplan för ”Fullföljda studier”
  • att följa och inspirera till forskning runt ”Barnkohorten”

Akademins deltagare i forskningsplattformen representerar olika forskningsdiscipliner och institutioner och inbjuds från Västra Götalands fem lärosäten Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde samt Högskolan i Borås. Verksamhetsrepresentanter från regionen och kommunerna i Västra Götaland bjuds in utifrån profession och perspektiv och ska skildra hela regionens olika geografiska och demografiska förutsättningar.

Är en del av Kraftsamling fullföljda studier

Forskningsplattformen ingår som en del av Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier. De delområden som identifierats och som kommer att ligga till grund för  fortsatta seminarier är: samverkan, psykisk hälsa, levnadsvanor, studiemotivation och migrationsbakgrund.

Forskningsseminarium 27 mars 2018 - tema migration och hälsa

Här kan du läsa om forskningsseminariet om Skolans roll för nyanlända.

Seminarium 25 september 2017 

Ett första inledande seminarium hölls på Johannebergs Science Center den 25 september där vi belyste;

  • Vilka intressanta och aktuella problem finns inom de olika delområdena idag?
  • Vilka kunskapsluckor finns och vad vill vi veta mer om?

Se presentationerna som visades på seminariet och minnesanteckningar från mötet nedan:

”Främja långsiktig samverkan mellan olika samhällsaktörer”

"Kraftsamling fullföljda studier - Kommissionen för jämlik hälsa, Forskningsplattform"

"Livsvillkor och levnadsvanor"

"Migrationsbakgrund"

"Psykisk hälsa"

Minnesanteckningar - sammanfattning av gruppdiskussioner

Elisabeth Bengtsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ylva Bryngelsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-24 11:09