Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Plug Innan – tidiga insatser som främjar fullföljda studier

Projektet Plug Innan handlar om att fler unga i Västra Götaland ska fullfölja sina grundskolestudier så att de blir behöriga till gymnasiet. Genom att arbeta långsiktigt med skolorna och stärka deras hälsofrämjande och förebyggande arbete ska elevernas resultat förbättras. I projektet samarbetar skolorna med andra nyckelaktörer och fokus ligger på vetenskapligt beprövade metoder och förhållningssätt. Plug Innan finansieras av Regionutvecklingsnämnden.

Göteborgsregionen (GR) är projektägare och erbjuder samtliga skolor med årskurs 6–9 i Västra Götaland att vara med och delta i projektet och dess metoder. Syftet med metoderna är att tidigt fånga upp elever som befinner sig riskzonen.

Ett trettiotal skolor ingår i projektet

Just nu ingår ett trettiotal skolor och kommuner i projektet. Varje skola får ett anpassat upplägg som passar just deras behov. Några exempel som skolorna valt att fokusera på kan vara samverkan med familjer och lokalsamhället, utveckling av rutiner och system för att fånga upp riskindikatorer eller samverkan på skolan för att bättre nyttja olika kompetenser på skolan. Andra delar som skolorna valt att fokusera på kan vara utveckling av studie- och yrkesvägledning, undervisningens kvalitet eller arbetsmiljön och klimatet i skolan.

Doktorand utvärderar projektet

Karoline Larsen är doktorand på avdelningen utbildningsvetenskap
och språk på Högskolan Väst och hon kommer att forska kring lärarnas och personalens lärande i projektet. Hon kommer även titta på i vilken grad projekten har implementerats på skolorna och vilka resultat som uppnåtts. Utvärderingen finansieras av Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet och Högskolan Väst.

Senast uppdaterad: 2023-01-23 14:31