Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regiongemensam elevhälsodatabas för elevens hälsa i fokus

Vad vet vi om barn och ungas hälsa i Västra Götalandsregionen 2022 och hur vet vi det? I nuläget saknas hälsodata för Västra Götalands unga befolkning i skolåldern (6-18 år). Syftet med projekt Elevens hälsa i fokus är att på ett enhetligt sätt samla in och lagra data från de hälsosamtal som elevhälsan genomför i årskurs fyra, åtta samt första året i gymnasiet. Det är ett arbete som redan idag utförs på samtliga skolor i regionens 49 kommuner men utan möjlighet till jämförelser vare sig kommuner emellan eller över tid.

Regionstyrelsens budget slår fast att ”Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska!” Jämförbar hälsodata för den unga befolkningen är en förutsättning för att följa och analysera utvecklingen av den ojämlika hälsan såväl som för behovsbaserade tidiga insatser.

Inom projekt Elevens hälsa i fokus har en regiongemensam elevhälsoenkät tagits fram som nu har digitaliserats. 

Hur tar jag del av den digitala elevhälsoenkäten?

Om din kommun/friskola vill använda er av den digitala elevhälsoenkäten med tillhörande statistikverktyg kontakta oss på Elevhälsodata Väst (EHDV) på ehdv@vgregion.se

Om du vill veta mer om den digitala elevhälsoenkäten

Konferens om första året med digitala elevhälsoenkäten - erfarenheter från Uddevalla. En webbkonferens där du får ta del av verksamheternas och målgruppens erfarenheter av hela processen från information och samtycke till digital enkät, hälsosamtal, överföring och tillgängliggörande av elevhälsodata, statistikverktyg samt nästa steg. 

Var står vi nu?

Digitala elevhälsoenkäten (för journalsystemet Prorenata) har testats i Uddevalla kommun och används sedan 2020. Eleverna i årskurs 4, 8 samt 1a året på gymnasiet fyller i elevhälsoenkäten (nedan) digitalt. Enkätsvaren går sedan in elevhälsans journalsystem samt (om samtycke finns) över till den regionala elevhälsodatabasen. Därefter kommer elevhälsodata (på aggregerad nivå) tillgängliggöras. Under läsåret 2022/2023 testas enkäterna (för journalsystemet PMO) i Göteborgs stad. Därefter planeras ett breddinförande för samtliga intresserade kommuner och friskolor inom Västra Götaland. En förstudie gällande anpassad enkät för förskoleklass samt särskola pågår även.

Vill du logga in i databasen och ta del av statistik för din skolhuvudman? Klicka nedan: https://ehdv.registercentrum.se/

Elevhälsoenkäter

Hälsoenkät för årskurs 4

Hälsoenkät för årskurs 8

Hälsoenkät för årskurs 1 på gymnasiet

Elevhälsoenkäterna tar upp:

  • Skolmiljö
  • Självupplevd fysisk och psykisk hälsa
  • Sömn
  • Mat
  • Fysisk aktivitet
  • Kroppsuppfattning och känslor
  • Sexuell hälsa och rättigheter
  • Fritid och relationer
  • Alkohol och narkotika
  • Mitt liv och framtid

Manual

Manual för elevhälsoenkäten (Kortversion) finns i länken nedan:
Manual, elevhälsoenkät

Informationsblanketter

Informationsblankett till vårdnadshavare

Informationsblankett till elev

Uddevalla kommun - pilot för elevhälsoenkäten

Den första september påbörjades en POC (proof of concept) av Västra Götalandsregionens digitala elevhälsoenkät. Uddevalla kommun är först ut med att testa enkäten som går ut till elever i fjärde klass, åttonde klass samt första året på gymnasiet. Läs mer om arbetet här.

Elevhälsodata Väst

ehdv@vgregion.se
Senast uppdaterad: 2023-03-20 14:24