Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utvecklingsarbeten och projekt

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) ett antal olika utvecklingsarbeten och projekt på gång. Läs mer om projekten och ta del av olika rapporter nedan.

En Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa

Pilotprojektet En Sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa är nu avslutat. Projektets syfte har varit att identifiera beståndsdelar för jämlik och tillgänglig vård för barn och unga (6-18 år) med psykisk ohälsa, och att göra detta i samverkan mellan primärvård, skola och socialtjänst. Arbetets ansats har varit att hitta lösningar som efter projektets slut kan genomföras i hela Västra Götaland inom befintliga resursramar.
Projektet var ett samverkansinitiativ från två av Västra Götalandsregionens organisationer; Regional utveckling social hållbarhet och Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH), samt VästKom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation).

Länk till Slutrapport
Länk till Sammanfattning Slutrapport

KIPA-projektet

Utifrån regeringsbeslut i december 2015 om tillfälligt stöd, för att hantera flyktingsituationen, har Västra Götalandsregionen beslutat att satsa på kompetenshöjande insatser för personal på asyl- och anläggningsboende genom KIPA-projeketet. 

Peer support

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. Deras arbete utgår ifrån stöd till brukare/patienter baserat på egna- och brukarrörelsens erfarenheter av återhämtning, egenmaktsutveckling och minskat självstigma. Projektets syfte har varit att både ta fram och genomföra utbildning av brukare, brukarorganisationer och verksamheter i metoden. 

Somatisk vård för personer med långvarig psykisk sjukdom

Ett regionalt projekt har genomförts under 2016/17 med syftet att kartlägga organisatoriska samt individuella hinder och förutsättningar för tillgång till somatisk hälso- och sjukvård för personer med psykisk och somatisk sjukdom; från patienters, närståendes och vårdgivares perspektiv.

Läs mer om projekten

Läs mer om alla projekt och ta del av rapporterna här

Senast uppdaterad: 2020-05-15 09:16