Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tynnereds sagocafé – föräldrastöd för barns fullgångna studier

Fotograf: Lo Birgersson

Centrala Tynnered är ett socioekonomiskt utsatt område där det finns en strävan om att kunna erbjuda barn och unga samma möjligheter som de som växer upp i socioekonomiskt starka områden. Sannolikheten är större att barn som bor här växer upp i hushåll utan böcker och att de inte har någon vuxen som läser för dem. Därför vill Stadsdelsförvaltning Västra Göteborg, område Kultur och Fritid starta ett Sagocafé på mötesplatser i centrala Tynnered. Hit är föräldrar och barn välkomna på högläsning.

Av de drygt 16 000 boende i området har en tredjedel utländsk bakgrund. Färre än två tredjedelar har ingen eftergymnasial utbildning och en tredjedel har inget förvärvsarbete.
Till Sagocaféet är föräldrar/vårdnadshavare och barn välkomna för att ta del av högläsning ur böcker på olika språk.

– Vi vill att föräldrar och vårdnadshavare ska förstå hur viktigt det är att de läser för sina barn, säger Anne Aldebrink, projektledare för Tynnereds sagocafé.

Tynnereds sagocafé vill utveckla läsfrämjande metoder, bidra till goda uppväxtvillkor och stärka den sociala sammanhållningen och delaktigheten i centrala Tynnered. Stadsdelen bedriver ett aktivt områdesarbete (Jämlikt Västra Göteborg) tillsammans med bostadsbolag, föreningar och kyrkor med mera. Eftersom det inte finns något bibliotek inom området har det inrättats fem mötesplatser, så kallade ”kapprumsbibliotek” som är inrymda på fem förskolor inklusive öppna förskolan i området. Det är på dessa mötesplatser som sagocaféerna ska drivas.

Det ska också finnas en nyckelkompetens i form av en samordnare på sagocafét som har en djupare kunskap och förståelse för läsningens betydelse och som kan inspirera till att väcka föräldrarnas och barnens läslust. Barn i olika åldrar får tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare utforska litteratur utifrån läsförmåga och språkbakgrund.

– Samordnaren ska inspirera och ge konkreta tips på hur man fångar och vidmakthåller barnens intresse för läsning. Inspiration kan ges genom kunskap om hur man läser för barnen med inlevelse och på så sätt fångar barnens intresse, säger Anne Aldebrink.

Arbetet kommer att genomföras i centrala Tynnered och målgruppen är familjer med barn mellan 1-6 år. Projektet är treårigt och Folkhälsokommittén beviljar 330 000 kronor för första året i projektet.

Senast uppdaterad: 2018-12-10 15:08