Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Det långsiktiga målet med projektet "Tidiga insatser för ökad skolnärvaro" är att skapa förutsättningar för att höja andelen elever som går ut skolan med behörighet till gymnasiet. Projektet medfinansieras av Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel och bedrivs genom samverkan mellan skolan och socialtjänsten (SOC) i Borås Stad samt barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. 

Syfte - att öka närvaron i skolan

Syftet är att prova nya och strukturera upp befintliga metoder för frånvarohantering för att genom tidiga insatser och samverkan över myndighets- och organisationsgränser verka för att öka barns närvaro i skolan. För att öka skolnärvaron hos eleverna anser projektet att skolan behöver göra ett första grundläggande arbete genom att uppmärksamma, utreda, göra insatser på skolnivå samt utvärdera att insatserna verkligen medför ökad skolnärvaro.

Läs projektets slutrapport

Projektet startade i augusti 2015 och avslutades 30 juni 2018. Läs projektets slutrapport här: Slutrapport - Tidiga insatser för ökad skolnärvaro 2018

Mer information om projektet

På följande webbplats finns mer information om projektet och processen: 
Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

 

Senast uppdaterad: 2018-08-06 16:14