Arbetsområden

Under 2019 kommer vi bland annat fokusera på följande områden:

  • Utveckla tolkanvändandet i VGR finansierade verksamheter med särskilt fokus på att förhindra att barn används som tolkar
  • Tillgängliggöra och förenkla regelverken kopplat till migration och vård för personal som arbetar inom vården
  • Stärka elevhälsan inom ramen för kraftsamling fullföljda studier bland annat genom att tillhandahålla metoder och utbildning
  • Tillsammans med länsstyrelsen arbeta för en jämlik hälsokommunikation över Västra Götaland
Senast uppdaterad: 2019-01-18 15:35