Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förhindra barn som tolk

Västra Götalandsregionen vill uppmärksamma barns rättigheter. Därför vill LMH förtydliga att barn inte får används som tolkar i våra verksamheter.  

Barn under 18 år får inte användas för att tolka åt sina föräldrar/närstående/vänner och de får inte heller vara sin egen tolk i en vårdsituation. Tolk ska alltid användas när patient inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska språket i den utsträckning som krävs för att kunna ge och tillgodogöra sig information som behövs för en säker och god vård.

Barn under 18 år får inte användas som tolkar då det inte är förenligt med FN:s barnkonvention, bland annat därför att:

  • Barnen får ett ansvar som de inte kan axla
  • Det skapas en maktförskjutning i familjen och föräldrarollen försvagas
  • Barnen får tillgång till känslig information
  • Om barnen missuppfattar vårdpersonalen kan det leda till oanade konsekvenser
  • Barnen uteblir från skolan

Kontakta Tolkförmedling Väst för bokning av telefontolk eller fysisk tolk.
Telefon: 0770-813 000

Bildstöd- information till vårdnadshavare om att VGR inte använder sig av barn som tolkar inom VGR finansierade verksanheter

LMH har tillsammans med Komhit flykting tagit fram ett antal bildstöd som på olika språk informerar vårdnadshavare/anhöriga om varför barn inte ska användas som tolkar inom VGR finansierade verksamheter. Bildstöden finns framtagna på 12 olika språk och tillgängliga att använda.

Senast uppdaterad: 2019-05-27 16:33