Fullföljda studier

Inom ramen för Kraftsamling fullföljda studier vill LMH bidra till att stärka elevhälsan genom att tillhandahålla verktyg och utbildning. I dagsläget består det av två spår dels utbildning i TRT, Teaching Recovery Techniques och dels att sprida och tillhandahålla screeningverktyget RHS 13.

TRT – Genomförs av BRIS och riktar sig till personal som möter barn som flytt. Utbildningen ger deltagarna verktyg att möta barn som flytt och att genomföra stödgrupper. Läs mer om utbildningen här 

RHS 13 – Läs mer här

Senast uppdaterad: 2019-01-28 10:58