Hälsokommunikation

I samband med det ökade antalet asylsökande under 2015 och 2016 initierades ett antal projekt på området hälsokommunikation på flera håll i landet och så även i Västra Götalandsregionen. Syftet var att nå ut till asylsökande och nyanlända med information om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet samt egenvård. Tillgången till och kvaliteten på den hälsoinformationen som ges skiljer sig stort inom regionen vilket är anledningen till att LMH har inlett ett samarbete med Länsstyrelsen för att säkerställa att information kring egenvård och hälso- och sjukvårdssystemet ges jämlikt över regionen till alla asylsökande och nyanlända.

Hälsa i Sverige
Januari 2017 startade projektet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända vars mål är att stärka asylsökande och nyanländas egna resurser till att fungera i samhället och uppmuntra dem till att söka vård på adekvat nivå för sin problematik. Detta genom att erbjuda kultur- och språkanpassad hälsoinformation för alla i målgruppen samt hälsostöd i grupp för de som vill.

Information Sverige
Länsstyrelsernas webbplats som samlar samhällsinformation för asylsökande eller de som nyligen har fått uppehållstillstånd. Boken ”Om Sverige” är ett kursmaterial framtaget av Länsstyrelsen och innehåller bland annat information om vårdinformation och egenvård.

Senast uppdaterad: 2019-01-28 10:57