Tillgängliggöra och förenkla regelverken kopplat migration och vård

LMH har påbörjat ett arbete tillsammans med andra aktörer för att ta fram ett flödesschema för receptionistpersonal där man enkelt kan följa de regelverk som finns när det gäller asylsökande och nyanlända. Men också ge verktyg för att säkerställa att patienten och personal har förstått varandra.

Länk till regelverken 

Länk till rapporten - Kunskap om rätten till vård för tillståndslösa och asylsökande personer

Senast uppdaterad: 2019-01-18 15:41