Kontaktpersoner i VGR

LMH ska vara en regionövergripande resurs och ha en samordnande funktion i frågor som rör migration och hälsa. Här har vi samlat de funktioner som finns inom VGR.

Senast uppdaterad: 2019-01-18 15:42