Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Metoder, verktyg och riktlinjer

Två händer placerar post it lappar på ett papper

Här finns framtagna metoder verktyg och riktlinjer inom området migration och hälsa som LMH vill uppmärksamma och sprida.

Information gällande regelverk för asylsökande och tillståndslösa patienter

Asylsökande patienter och patienter som befinner sig i Sverige utan tillstånd har rätt till subventionerad vård enligt lag. Det är dock många inom vården som är osäkra på regelverken vilket riskerar att få till följd att patienter nekas vård. Denna sammanfattande information har tagits fram för att underlätta för personal i vården som möter dessa patienter att göra rätt bedömningar och för att säkerställa att alla patienter i Västra Götalandsregionen erhåller den vård de har rätt till. Här kan du läsa mer om vård som inte kan anstå.

Bildstöd

Tillsammans med Komhit flykting har LMH tagit fram bland annat två bildstöd på 12 språk som kan underlätta i kommunikationen när det gäller rätten till vård och vart man söker vård. Bildstöden kan med fördel användas i såväl reception hos vårdgivare eller i samband med samhällskommunikation/informationsmöten.

Rätt till vård

Var ska jag söka vård

RHS13 screening

RHS 13 är ett screeningverktyg för att identifiera psykisk ohälsa bland nyanlända migranter. Verktyget är validerat för personer som är 14 år och äldre. Screeningverktyget finns på olika språk.

Läs här för mer information 

Det pågår forskning på detta i Sverige. Bland annat bedriver mittuniversitetet forskning och har släppt ett par forskningsartiklar. Läs mer här 

Externa metoder och verktyg 

På hemsidan för Uppdrag psykisk hälsa som bedrivs av SKL finns det samlat olika verktyg, insatser, utbildningar och metodstöd som stöder en förbättrad hälsa för asylsökande och nyanlända. Verktygsbanken är framtagen för personal som möter asylsökande och nyanlända, för chefer och verksamhetsansvariga.
Uppdrag psykisk hälsa, SKL

Metodhandbok i att stötta ensamkommande unga, Region Skåne 

Senast uppdaterad: 2019-12-13 14:26