Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Metoder, verktyg och riktlinjer

Här finns framtagna metoder verktyg och riktlinjer inom området migration och hälsa som LMH vill uppmärksamma och sprida.

RHS13 screening

RHS 13 är ett screeningverktyg för att identifiera psykisk ohälsa bland nyanlända migranter. Verktyget är validerat för personer som är 14 år och äldre. Screeningverktyget finns på olika språk.

Läs här för mer information 

Det pågår forskning på detta i Sverige. Bland annat bedriver mittuniversitetet forskning och har släppt ett par forskningsartiklar. Läs mer här  

Externa metoder och verktyg 

På hemsidan för Uppdrag psykisk hälsa som bedrivs av SKL finns det samlat olika verktyg, insatser, utbildningar och metodstöd som stöder en förbättrad hälsa för asylsökande och nyanlända. Verktygsbanken är framtagen för personal som möter asylsökande och nyanlända, för chefer och verksamhetsansvariga.
Uppdrag psykisk hälsa, SKL

Metodhandbok i att stötta ensamkommande unga, Region Skåne 

Senast uppdaterad: 2019-01-28 11:08